Biena kloar…

Over de VVV

De Vereniging voor Volksvermaken (VvV) is een organisatie bestaand uit uitsluitend vrijwilligers die evenementen organiseren. Hiertoe behoren onder andere de Welsumse Karmse, het Poasvuur, palmpasen (voor kinderen), het ijsfeest en de zeepkistenrace.

Het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaak Welsum:
Aart Bredenoord
Albert Bijsterbosch
Andre de Vos
Eline Bredenoord
Erwin Eijerkamp
Ger van Voorst
Harold Kiesbrink
Jonny Hollander
Justin Hollander
Marcel Kruitbosch
Marloes Klunder (Annemieke van Duuren ter ondersteuning)